Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Firmaların sürekli ve sağlıklı büyümeleri ve rekabet edebilmeleri için maddi desteklere ihtiyacı vardır. Devlet destekleri firmaların ihtiyaçlarını gidermek ve büyümelerini sağlamak için büyük önem arz etmektedir. Biz 2PRO Consulting olarak bu desteklerden faydalanmanız için size fırsatlar sunmaktayız. Ekibimiz sizin yerinize devlet desteklerini araştırmakta ve tüm destek taleplerinizi aksatmadan yerine getirmektedir. Eğer kafanız karışıksa sizi ziyaret edelim, konuşalım ve en uygun destekleri sunalım.

Hizmet Sağladığımız Devlet Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK devlet destekleri, genelde nakdi teşviklerdir. Nakdi teşviklerde firmaya teşvik tutarı kadar ödeme yapılır. Bu teşvikler TÜBİTAK’a geri ödemeli ya da hibe şeklinde olabilir. Nakdi olmayan desteklerde ise danışmanlık, bilgi transferleri gibi durumlar söz konusudur.

2PRO Consulting aşağıdaki sanayii AR-GE programları için firmalara tam destek vermektedir.

1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1509 Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Detaylar

EKONOMİ BAKANLIĞI Destekleri

Ekonomi Bakanlığı, kendisine bağlı birimler ile yetki vermiş olduğu İhracatçı Birlikleri, TTGV gibi kurumlar aracılığıyla destek programları yürütmektedir. Yetki verdiği kurumlara destek programı için finansman sağlamakta ve programın yürütülmesini kontrol etmektedir.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurtdışında Gerçekleştirilen Dua Katılımları Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Detaylar