EKONOMİ BAKANLIĞI Devlet Destekleri

Firmaların sürekli ve sağlıklı büyümeleri ve rekabet edebilmeleri için maddi desteklere ihtiyacı vardır. Devlet destekleri firmaların ihtiyaçlarını gidermek ve büyümelerini sağlamak için büyük önem arz etmektedir. Biz 2PRO Consulting olarak bu desteklerden faydalanmanız için size fırsatlar sunmaktayız. Ekibimiz ve iş ortağımız sizin yerinize TÜBİTAK devlet destekleri ile uğraşmakta ve tüm destek taleplerinizi aksamadan yerine getirmektedir.

Destekler

EKONOMİ BAKANLIĞI Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği

Programın Amacı: Proje Konuları:

Sponsorluk giderleri, yurt dışı birimleri internet sayfasına ilişkin tasarım harcamaları, reklam panosu giderleri, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları harcamaları, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemesi harcamaları, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri.

"

EKONOMİ BAKANLIĞI Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Programın Amacı:

“Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği”, “Pazara Giriş Desteği”, “Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi” ve “E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği” olmak üzere 4 ayrı destekten oluşan bir destek programıdır.

Proje Konuları:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, pazara giriş stratejileri hazırlanması ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlarla ilgili danışmanlık giderleri, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak merkezleri yurt dışında bulunan yerleşik şirketlerin satın alınmasına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tercümanlık, seminer-konferans yerlerinin kiralanması, reklam-halkla ilişkileri hizmeti alınması ve broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri.

"

EKONOMİ BAKANLIĞI Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği

Programın Amacı:

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

Proje Konuları:

Katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedeli giderleri,

Ekonomi Bakanlığı’nca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye giderleri

EKONOMİ BAKANLIĞI Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Programın Amacı:

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslar arası uluslarası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

Proje Konuları:

Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alınacak veya hazırlatılacak raporlara ilişkin giderler, yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri, arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil, reklam ve tanıtım giderleri, yurt dışındaki birimlerin kira giderleri, danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler.

"