Lojistik ve Stok Yönetimi (Lojistics and Warehouse Management)

Tedarikçi Performansı ve İlişki Yönetimi

Tedarikçi ilişki yönetimin temelleri, tedarikçi seçme ve değerlendirme, tedarikçi performans yönetimi, özel tedarikçi/tek tedarikçi yönetiminden oluşur. Satınalma yönetimi sadece fiyat ve maliyet faktörlerinden oluşmaz.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Pazarlık ve Müzakere

Kar etmenin ilk yolunun alırken kazanmak olduğu günümüzde satınalma da pazarlık kavramı ve tedarikçi yöetiminin stratejik boyutu ele alınmalıdır. Kurumlara rekabet avantajı sağlayacak stratejiler, teknikler ve uygulamalar ile birlikte müzakere süreciyle ilgili temel farkındalık seviyesinin arttırılması, müzakere yaparken karşı tarafın daha iyi anlaşılabilmesi ve müzakerede psikolojik tavrımızı etkileyen bazı taktiksel davranışların tanıtılması gereklidir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Toplam Maliyet Yönetimi ve Finansal Analiz

Doğru veri ve analizlerle yönetilen etkin ve verimli satınalma süreci için gerekli temel kavramlar, mali tablolar, finansal analiz yöntemleri, maliyet muhasebesi, finansal sistem ve maliyet analiz tekniklerinin bilinmesi olmazsa olmazlardandır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 1 tam gündür. Pazar ölçümü ve ürün konumlandırma eğitiminin öncesinde alınması bizce gereklidir.

Dağıtım ve Sevkiyat Yönetimi

Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri ile etkileşimi, müşteri kanallarına göre sipariş yönetimi ve lojistik stratejileri, sevkiyat planlaması, stok ve nakliye yönetimi, servis yönetimi ve tersine lojistik ilgililerin önem vermesi gereken konulardır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi için depolama süreci ve önemi, stok yönetimi, stoklama ve depolama maliyetleri, depo operasyonları, depo yeri seçimi, tasarımı ve raf düzeni, depo performans yönetimi, iş güvenliği, depo ekipmanları, malzeme yönetimi, planlaması ve MRP – JIT yöntemleri, stok planlamada itme ve çekme, sıfır hatalı stok, FIFO – LIFO, KANBAN – KAIZEN – 5S uygulamaları bilinmelidir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Dış Ticaret ve Kontrat Yönetimi

Satınalma sürecinde sözleşme hazırlama ve yönetme, sözleşme yapma yöntemleri, sözleşmelerde yer alması gereken maddeler, temel prensipler ve geçerliliğin sağlanması, sözleşme yönetimi, satınalma sözleşmelerinin hazırlanması, dikkat edilmesi gereken konular, sözleşmede en önemli maddeler, sözleşmede denge unsuru, sözleşme sürecinde anlaşmazlıklar ve aşılma yöntemleri dikkate değer konulardır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.