Uzmanlık Programları

Firmaların uzun süreli ve daimi başarılı ve karlı olabilmeleri için kendi çalışanlarını da iyi eğitmesi ve insan kaynağını da verimli kullanması gerekir. Çalışanların kendilerini yetiştirmeleri ve dış eğitimler almaları hem onları motive eder ve firmaya bağlar hem de firmanın yetkin uzmanlıkları olur. Uzmanlık kolay bir iş olmamakla birlikte uzman kişi kendi ekibini de yetiştirir ve bir eğitim seferberliği başlatabilir. Biz 2PRO Consulting olarak bu seferberliğin ilk adımı olmaya talibiz.

Eğitim Konuları

Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanlık Programı

Bu uzmanlık programında ISO 9001:2015 temel şartlar, ISO 14001:2015 temel şartlar ve ISO 45001:2018 temel şartlar anlatılmakta ve entegre iç tetkik eğitimi verilerek çalışaların entegre yönetim sistemlerine hakimiyeti sağlanmaktadır. Bu uzmanlık programında gerekli tüm dökümanlar paylaşılacak ve bu dökümanların nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.

Uzmanlık programı 6 tam gündür.

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanlık Programı

Otomotiv kalite yönetim sistemi Tier 0 (OEM) ve Tier 1 denilen otomotiv parça ve ekipman tedarikçilerinin kendi tedarikçilerinden istedikleri gerekli bir yönetim sistemidir. Bu uzmanlık programında IATF 16949:2016 temel şartları ve iç tetkik eğitimi verilmekte ayrıca Core Tools denilen FMEA, SPC, MSA, PPAP, APQP ve G8D eğitimleri de verilmektedir. Bu eğitimlerde kullanılan formlar ve formların nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır. İstatistik gerektiren SPC ve MSA eğitimleri için Minitab yazılımından destek alınmaktadır.

Uzmanlık programı 10 tam gündür.

Yalın Üretim-Maliyet Düşürme Uzmanlık Programı

Yalın üretim maliyet iyileştirmenin olmazsa olmazıdır. Firmalar rekabet avantajı yaratmak için israflarından kaçınmalıdır ve bunun için başta Toyota Üretim Sistemi olmakla birlikte Yalın Düşünceyi ve Üretim tekniklerini yerine getirmelidir. Bu uzmanlık programında en önemli Yalın araçları anlatılacak ve uygulamalarıyla birlikte firmalarda nasıl kullanılacağı gösterilecektir.

5S, VSM, Kaizen, Öneri Sistemi, TPM, SMED, Standart İş ve Hoshin Kanri araçları detaylarıyla gösterilecektir.

Uzmanlık programı 10 tam gündür.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Uzmanlık Programı

6 Sigma veya Yalın Üretim araçlarıyla süslenmiş Yalın 6 Sigma uzmanlık programı ile operasyonların değişkenlikleri azaltılmakta ve operasyonel mükemmellik yakalanmaktadır. (Yalın) 6 Sigma programı DMAIC adımları çerçevesinde yürütülecek olup içerisinde Proje hazırlama adımları, Balık kılçığı tekniği, S-S matrisi, MSA, SPC, t ve Anova testleri, hipotez testleri ve regresyon analizleri barındırır. Bu eğitim de temel seviye ve ileri seviye istatistik de anlatılacaktır. Son olarak iyileştirme adımında yalın teknikler ve deney tasarımından (DoE) bahsedilecektir. Talebe göre Minitab ve/veya SPSS yazılımları kullanılacaktır.

Uzmanlık programı uygulamalarıyla birlikte 10 tam gündür.

İş Zekası Uzmanlık Programı

Uzmanlık programı güncellenmektedir…

Veri Analizi ve İstatistik Uzmanlık Programı (R, Minitab veya SPSS ile)

Veri Analizi yapabilmek için temiz, düzgün ve doğru verilere ihtiyaç vardır, fakat normal hayatta veriler analiz yapmak için pek elverişli değildir. Bu uzmanlık programında sahadan toplanan veriler incelenerek düzenlenecek ve analiz yapmaya uygun hale getirilecektir. Daha sonra veriler temel açıklayıcı grafikler ve istatistikler ile incelenecek ve veriye uygun ileri istatistik teknikleri ile analiz edilecektir. Analizlerde ve diğer işlemlerde R, Minitab veya SPSS yazılımı kullanılacaktır.

Uzmanlık programı 6 tam gündür.

Örgütsel ve Endüstriyel Psikoloji (İK) Uzmanlık Programı

Çalışanlar ve liderler bir arada organizasyon içinde çalışırken birbirleri ile psikolojik olarak da etkilenirler. Çalışma ortamının insan psikolojisi üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan içerik analizleri, anketler ve fokus grup çalışmaları ile çalışanların psikolojileri anlaşılırsa insan kaynakları da sadece görünen etkenleri düzeltmekle kalmayıp (servis, yemek vs.) çalışanların da işlerinde ve firmalarında verimli olması için gereken aksiyonları alabilir. Bu uzmanlık programında çalışanların etkilendiği durumlar keşfedilecek ve psikolojilerini etkileyen bu durumlar ele alınıp incelenerek firmanın ve çalışma ortamının değiştirilmesi için önerilerde bulunulacak ve firmanın verimli hale getirilmesi üzerine çalışılacaktır.

Uzmanlık programı 6 tam gündür.

Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlık Programı

Uzmanlık programı güncellenmektedir…