Danışmanlıklarımız

Danışmanlıklarımız

Firmaların sürekli ve sağlıklı büyümeleri ve rekabet edebilmeleri için danışmanlıklara ihtiyacı vardır. Firmalara rehberlik yapmak, ihtiyaçlarını gidermek ve büyümelerini sağlamak için danışmanlıklar büyük önem arz etmektedir. Biz 2PRO Consulting olarak bu danışmanlıklardan faydalanmanız için size fırsatlar sunmaktayız. Ekibimiz isterseniz ihtiyacınız olan danışmanlığı sizi ziyaret ederek belirlesin ve taleplerinizi aksatmadan yerine getirsin.

Kalite Yönetim Sistemleri

Özellikle Entegre Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sisteminin tüm firmada ve çalışanlarda farkındalık oluşturması ve bu yönetim sistemlerinin firmada uçtan uça uygulanabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi, tekrarların yapılması, ilgili form ve evrakların hazırlanması danışmanlık içindedir. Bu danışmanlık MS Excel ve MS Word gibi yazılımlarla da yapılabildiği gibi, dijitalleşme çağında 2PRO Consulting olarak müşterilerimiz ile anlaşarak tercih ettiğimiz SOFTEXPERT yazılımları üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz . Bu şekilde sistemlerin sürekliliği sağlanıp, sadece kalite mühendislerinin veya müdürlerinin değil firmadaki herkesin rahatça ulaşabildiği ve diğer yazılımlarla entegre olan sistemlerin kurulması gerçekleşmektedir.

Danışmanlık firmaya özgü olup, detaylar (süre ve yazılım tercihi) görüşmeler sonrası şekillendirilecektir.

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi IATF 16949:2016’nın tüm çalışanlarda farkındalık oluşturması ve sistemin firmada uçtan uça uygulanabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi, tekrarların yapılması, ilgili form ve evrakların hazırlanması danışmanlık içerisindedir. Bu danışmanlık MS Excel ve MS Word gibi yazılımlarla da yapılabildiği gibi, dijitalleşme çağında tercih ettiğimiz SOFTEXPERT ve PROJESİS yazılımları üzerinden yapılması uygun görülmektedir. Bu şekilde sistemlerin (kişiden bağımsız) sürekliliği sağlanıp, sadece kalite mühendislerinin veya müdürlerinin değil herkesin rahatça ulaşabildiği ve diğer yazılımlarla entegre olan sistemler kurulacaktır. Bu danışmanlığa Core Tools (PPAP, APQP, MSA, FMEA, SPC, G8D, CQI-xx) eğitimleri ve danışmanlıkları da dahildir.

Danışmanlık firmaya özgü olup, detaylar (süre ve yazılım tercihi) görüşmeler sonrası şekillendirilecektir.

Yalın Dönüşüm

Firmaların rekabet çağında 3 farklı strateji geliştirmedikleri sürece hayatta kalmaları artık mümkün olmamaktadır. Bu stratejilerden biri de pazar lideri olmaktır (maliyet azaltma ve yalın üretim teknikleri kullanarak). Yalın dönüşüm danışmanlığı, firmaya özgü olacak şekilde yapılandırılır ve dönüşümün yararı tüm firmaya anlatılarak 5 yalın ilkesine göre gerekli yalın araçları (Standart iş, SMED, 5S, VSM, Yamazumi vs…) kullanılır. Firmanın maliyetlerinde bu danışmanlık sonrası ciddi düşüşler görülür. Bu tip bir dönüşüm eğer tam anlamıyla firma tarafından sahiplenilirse 6 ay içinde etkisini gösterecek ve diğer araçların da devreye girmesiyle birlikte (Tam zamanında üretim) karlılık ve stok devir oranı 5 kata kadar artabilir.

Danışmanlık sadece yalın araçlarının belli alanlarda uygulanması şeklinde olacağı gibi tüm firmayı kapsayan yalın dönüşüm için de olabilir. Firmaya özgü danışmanlık yüz yüze görüşmeler sonrası şekillenecektir.

(Yalın) 6 Sigma

Bu danışmanlıkta firmanın danışman ile belirlediği projeler gerçekleştirilecek olup proje hedefleri tutturulana kadar proje desteği verilmeye devam edilir. Ayrıca mavi yaka çalışanlara sarı kuşak eğitimleri, mühendis ekiplere de yeşil kuşak eğitimleri verilir. 6 Sigma’nın tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol adımları ile seçilen süreçlerde tespit edilen problemler gerektiğinde yalın ve 6 Sigma araçları ile de yok edilir.

Danışmanlık sarı kuşak ve yeşil kuşak eğitimleri dahil olmak üzere seçilen projelerle birlikte yürütülür. Gerektiği taktirde istatistik eğitimleri de verilir. Firmaya özgü olan bu danışmanlık birebir görüşmeler sonrası projelendirilir. Hedeflenen proje getirilerine ulaşılana kadar anlaşılan ücretin % 20’si alınmaz.

Veri Analizi ve İstatistik

Başta KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) olmak üzere üretimden, satıştan, kaliteden ve diğer süreçlerden toplanan ham verilerin temizlenmesi, düzeltilmesi ve işlenmeye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Verilerin informasyona ve daha sonra bilgiye dönüşmesi ile tepe yönetimin kararları daha doğru ve isabetli olacaktır. Bu kararlara göre firma geleceğe dönük yatırımlarını ve stratejilerini belirleyebilir. İşte bu yüzden veri analizi ve istatistik firmalar için olmazsa olmazdır. Bu danışmanlığımız Excel ile başlayacak ve ileri veri analizi ve istatistik tekniklerin kullanıldığı IBM SPSS-AMOS, Minitab, R ve İş Zekası yazılımı QlikSense ile devam edecektir.

Danışmanlık verilerin hazır olmaması halinde ihtiyaca göre veri toplama, ayıklama ve düzenleme adımlarını da içerir. Firmaya özgü projelendirme yüzyüze görüşmeler sonrası netleşir.

Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Davranış (İK)

Firmalarda bir çok konuda iyileştirme yapılırken hep görünen ve maliyete dönük iyileştirmeler üzerine odaklanılır. Çalışanların çalışma alanlarının, servislerinin ve yemeklerinin iyileştirilmesi ile verimlilik sağlanacağı düşünülür. Aslında çalışanların motivasyonları, firmaya bağlılıkları, kurum kültürleri ve bunların organizasyon çıktılarına (personel devir oranı, çalışan verimliliği, ekstra efor vs….) etkileri pek incelenmez. Yapılan anketler sadece mevcut durumu göstermekle kalır ama bu durumun neden olduğunu ortaya koyamaz. Bu danışmanlıkta firma karlılığını etkileyecek psikolojik yapılar içerik analizi ile belirlenir ve geçerli ve güvenilir anketlerle ve mülakatlarla çalışanların psikolojik düşünceleri, algıları, tutumları, niyetleri ortaya konur. Sonrasında da davranış değiştirme teknikleri ve diğer kurumsal sistemler ile firmanın aldığı aksiyonlarla çalışanların firmaya katkısı maksimum seviyeye çıkarılır.

Danışmanlık tamamen bilimsel metotlara dayanarak yapılmakta olup, başarı aksiyonlar alınmaya başladığında ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten firma beklentisine göre sadece teşhis ve tedavi ortaya da konabilir. Firmanın durumuna göre de gerekli aksiyonlar daha sonra alınabilir. Danışmanlık firmaya özgü olacağından yüzyüze görüşmeler sonrası tekliflendirme yapılır.