Veri Analizi ve İstatistik

Başta KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) olmak üzere üretimden, satıştan, kaliteden ve diğer süreçlerden toplanan ham verilerin temizlenmesi, düzeltilmesi ve işlenmeye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Verilerin informasyona ve daha sonra bilgiye dönüşmesi ile tepe yönetimin kararları daha doğru ve isabetli olacaktır. Bu kararlara göre firma geleceğe dönük yatırımlarını ve stratejilerini belirleyebilir. İşte bu yüzden veri analizi ve istatistik firmalar için olmazsa olmazdır. Bu danışmanlığımız Excel ile başlayacak ve ileri veri analizi ve istatistik tekniklerin kullanıldığı IBM SPSS-AMOS, Minitab, R ve İş Zekası yazılımı QlikSense ile devam edecektir.

Danışmanlık verilerin hazır olmaması halinde ihtiyaca göre veri toplama, ayıklama ve düzenleme adımlarını da içerir. Firmaya özgü projelendirme yüzyüze görüşmeler sonrası netleşir.