(Yalın) 6 Sigma

Bu danışmanlıkta firmanın danışman ile belirlediği projeler gerçekleştirilecek olup proje hedefleri tutturulana kadar proje desteği verilmeye devam edilir. Ayrıca mavi yaka çalışanlara sarı kuşak eğitimleri, mühendis ekiplere de yeşil kuşak eğitimleri verilir. 6 Sigma’nın tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol adımları ile seçilen süreçlerde tespit edilen problemler gerektiğinde yalın ve 6 Sigma araçları ile de yok edilir.

Danışmanlık sarı kuşak ve yeşil kuşak eğitimleri dahil olmak üzere seçilen projelerle birlikte yürütülür. Gerektiği taktirde istatistik eğitimleri de verilir. Firmaya özgü olan bu danışmanlık birebir görüşmeler sonrası projelendirilir. Hedeflenen proje getirilerine ulaşılana kadar anlaşılan ücretin % 20’si alınmaz.