Süreç Madenciliği (Process Mining)

Süreç Madenciliği (Process Mining)

Süreci tanımlamak gerekirse en kısa tabirle tekrarlı bir faaliyet dizisi demek doğru olur. İstenen görevi yerine getirmek için ise bir süreç iş akışına uymak gerekmektedir. İşte süreç madenciliği burada dijital dönüşümün en temel elemanı olarak süreçlerin etkili ve verimli olmasını sağlamaktadır. Süreç madenciliği ile sürecin keşfi (nasıl ilerlediği), izlenmesi, iyileştirilmesi o süreç için kullanılan yazılımdan elde edilen veriler ile (olay günlükleri) ile yapılır. Süreç madenciliği gerçek verilerden objektif sonuçlar elde etmeyi sağlar ve firmaların tüm süreçlerini kontrol etmelerini sağlar ve mevcut sürecin, ideal sürece ve kanuni şartlara uygunluğunu ölçerek süreç performansıyla ilgili sorularınızı net olarak cevaplar. Süreç madenciliği aynı zamanda süreç akışı varyantlarını ve tüm sürecin nasıl çalıştığını da gösterir.

Süreç Madenciliğinin Önemi

Süreç Madenciliğinin Faydaları

Araştırma şirketi IDC’ye göre çoğu firma süreçlerinin maksimum kapasiteyle çalışmadığından habersizdir. Bu yüzden gelirlerinin %20-30’u kadar bir kayıp gerçekleşir ama bunu fark edememektedirler. Örneğin süreciniz düşük performansla çalışıyorsa ve farkında değilseniz, bu düşük performans etkileşimde olduğu diğer süreçleri de yavaşlatacak ve süreç maliyetlerini de hızla artıracaktır. Süreçler bilindiği üzere sabit değil dinamiktir ve ideal bir süreç bile tam olarak istendiği gibi çalışmaz. Bu sapmalar üzerine gidilmezse zamanla normalleşir. Bu durumu engellemek için süreç madenciliği kullanılmalıdır. Süreç madenciliği ile firmalar kolayca iyileştirmeler yapabilirler ve iyiye doğru değişim ise firmalara rekabet avantajı sağlar.
Firmalar rekabet edebilmek için tüm kapasitelerini kullanmak zorundadırlar. Bundan dolayı esnek süreçlere sahip olmak ve sürecin nasıl ilerlediğini tam olarak bilmek elzemdir. Süreç madenciliği ile süreçler kolayca kontrol altına alınabilir, gerçek zamanlı izlenebilir ve optimize edilebilir.

Süreç madenciliği ne yapar?

 

  • Süreçlerdeki tekrarlı işler için otomasyon fırsatlarını gösterir (RPA’nın etkin kullanımı için)
  • Mevcut faaliyetler yerine daha verimli olunabilecek faaliyetleri önerir,
  • Süreç etkililiğini artırır,
  • Problemlerin kök nedenlerini bulur veya tahmin eder,
  • Gerçek zamanlı süreç kontrolü sağlar,
  • Süreçleri şeffaf kılar (%100 şeffaflık),
  • Zaman ve para israfını ortadan kaldırır,
  • Uyumluluk sorunlarını ve riskleri yok eder,
  • Müşteri deneyimini iyileştirir.