Endüstriyel Psikoloji ve Davranış (IK)

Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Davranış (IK) Eğitimleri

Firmalar genelde gözle görülen veya bilinen nedenlerden dolayı çalışanlarının demotive olduğunu, verimsiz olduğunu düşünür. Bu bilinen nedenler daha çok maaş, servis, yemek vs. gibi hemen çözülebilen durumlardır. Fakat asıl problem çalışanların psikolojilerinden ve organizasyondaki uyumsuzluklardan kaynaklanır. Bu eğitimde çalışanın yaşadığı problemler algı, tutum, niyet ve davranış temelinde incelenmektedir. Psikoloji daha çok çevreyi değiştirmek yerine algıyı ve buna bağlı olarak oluşan tutum ve tavrı değiştirmeye odaklanır. Bunlar değiştiğinde de çalışan davranışları değişmeye başlar.

Eğitim Konuları

Modern Liderlik Yaklaşımları

Modern Liderlik Yaklaşımları ile artık çağa ayak uyduramayan geleneksel liderlik yaklaşımlarından sıyrılmak gerekmektedir. Literatürde bir çok modern liderlik yaklaşımı mevcuttur, bazıları şöyledir;

Otantik liderlik

Dönüşümcü liderlik

Etkileşimci liderlik

Babacan liderlik

Hizmetkar liderlik vs.

Bu eğitim ile kendinizin nasıl bir lider olduğunu keşfedecek ve mükemmel bir lider olma yolunda atılacak adımları görebileceksiniz. Anketler yardımıyla da liderlik notunuz ortaya konacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Çalışan Memnuniyeti ve Organizasyona Bağlılık

Çalışanlarınızın motivasyonu bazı nedenlerden ötürü düşebilmektedir. Bunun nedenleri çoğu zaman maaş ve diğer görünen sebepler olarak bilinir ama aslında çalışanlarınızı etkileyen bir çok unsur vardır. Motivasyon daha çok psikolojik ve sosyolojik nedenlere dayandığından bu nedenlerin keşfedilmesi gerekir. Çalışanın işinden memnun olması organizasyona bağlılığı da etkiler. Özellikle organizasyona veya göreve uyum, çalışan memnuniyeti, firmaya bağlılık ve sahiplenme derecesini değiştirmektedir. Çalışan memnuniyetini ve firmaya bağlılığı ölçmek ve bunları etkileyen gizli değişkenleri anlamak gerekir. Çalışan memnuniyeti ve organizasyona bağlılık üretim verimliliğini ve müşteri sadakatını artıran en önemli unsurlardan biridir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

İçerik Analizi

İçerik analizi özellikle IK alanında çalışanların mülakatlarda kullandığı bir sosyal bilimler yöntemidir. İçerik analizinde karşıdaki kişinin konuşmaları veya yazısı incelenerek fikirleri hakkında bilgi edinilir ve duygu ve düşüncelerinin şiddeti ve kişiyi ne kadar etkilediği ortaya konur. Buna göre kişinin kendini ifade etmekte zorlandığı durumlar ortaya konur ve kişide de bunun farkındalığı oluşur.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Çalışan Psikolojisini Anlama ve Psikolojik Çözüm Modeli Geliştirme

Çalışan psikolojisini anlamak için uygulanan tekniklerden bazıları önerileri ve şikayetleri dinlemek, mülakatlar ve anket çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar problemin asıl nedenini ortaya koyacaktır. Çalışan psikolojisi mavi yakada ve beyaz yakada değişiklikler göstermekte birlikte çalışan verimliliğinin artırılması ile iş verimliliği ve müşteri memnuniyeti de artacaktır. Burada çalışan psikolojisinin işi nasıl etkilediği belirlenerek bir nedensellik (sebep sonuç) ilişkisi kurulacak ve buna göre sonucu etkileyecek faktörler ortaya konup aksiyonlar alınacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.