Yalın Dönüşüm

Firmaların rekabet çağında 3 farklı strateji geliştirmedikleri sürece hayatta kalmaları artık mümkün olmamaktadır. Bu stratejilerden biri de pazar lideri olmaktır (maliyet azaltma ve yalın üretim teknikleri kullanarak). Yalın dönüşüm danışmanlığı, firmaya özgü olacak şekilde yapılandırılır ve dönüşümün yararı tüm firmaya anlatılarak 5 yalın ilkesine göre gerekli yalın araçları (Standart iş, SMED, 5S, VSM, Yamazumi vs…) kullanılır. Firmanın maliyetlerinde bu danışmanlık sonrası ciddi düşüşler görülür. Bu tip bir dönüşüm eğer tam anlamıyla firma tarafından sahiplenilirse 6 ay içinde etkisini gösterecek ve diğer araçların da devreye girmesiyle birlikte (Tam zamanında üretim) karlılık ve stok devir oranı 5 kata kadar artabilir.

  • Danışmanlık sadece yalın araçlarının belli alanlarda uygulanması şeklinde olacağı gibi tüm firmayı kapsayan yalın dönüşüm için de olabilir. Firmaya özgü danışmanlık yüz yüze görüşmeler sonrası şekillenecektir.