Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Davranış (İK)

Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Davranış (İK)

Firmalarda bir çok konuda iyileştirme yapılırken hep görünen ve maliyete dönük iyileştirmeler üzerine odaklanılır. Çalışanların çalışma alanlarının, servislerinin ve yemeklerinin iyileştirilmesi ile verimlilik sağlanacağı düşünülür. Aslında çalışanların motivasyonları, firmaya bağlılıkları, kurum kültürleri ve bunların organizasyon çıktılarına (personel devir oranı, çalışan verimliliği, ekstra efor vs….) etkileri pek incelenmez. Yapılan anketler sadece mevcut durumu göstermekle kalır ama bu durumun neden olduğunu ortaya koyamaz. Bu danışmanlıkta firma karlılığını etkileyecek psikolojik yapılar içerik analizi ile belirlenir ve geçerli ve güvenilir anketlerle ve mülakatlarla çalışanların psikolojik düşünceleri, algıları, tutumları, niyetleri ortaya konur. Sonrasında da davranış değiştirme teknikleri ve diğer kurumsal sistemler ile firmanın aldığı aksiyonlarla çalışanların firmaya katkısı maksimum seviyeye çıkarılır.

Danışmanlık tamamen bilimsel metotlara dayanarak yapılmakta olup, başarı aksiyonlar alınmaya başladığında ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten firma beklentisine göre sadece teşhis ve tedavi ortaya da konabilir. Firmanın durumuna göre de gerekli aksiyonlar daha sonra alınabilir. Danışmanlık firmaya özgü olacağından yüzyüze görüşmeler sonrası tekliflendirme yapılır.