(Yalın) 6 Sigma Eğitimleri

Firmalar (yalın) 6 sigma çalışmaları ile operasyonlarındaki değişkenlikleri yok etmek veya azaltmak için uğraşmalıdırlar. Bu teknikler ile müşterinin de talep ettiği hatasız ürün veya hizmet sağlanacaktır. Fakat ilk önce 6 sigma projesi için seçilen değişkenlerin doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Eğitim Konuları

(Yalın) 6 Sigma Bilgilendirme

Firmalar (yalın) 6 sigma çalışmaları yapmadan önce ne tür bir mükemmelleştirme projesi seçeceklerini belirlemekte güçlük çekmektedirler. Bu eğitim ile 6 sigma metodu kullanılarak başarıyla çözülmesi beklenen sorunlar ve konular üzerinde interaktif bir çalışma yapılacaktır. Sarı kuşak ve yeşil kuşak eğitimleri tarafımızdan bu bilgilendirme eğitimine ve projeye göre şekillendirilecektir.

Eğitim proje seçimi ile birlikte tam gün sürmektedir.

(Yalın) 6 Sigma Ekip Üyeleri (Sarı Kuşak)

Genel olarak (yalın) 6 sigma konuları ileri istatistik içerdiğinden eğitimlere katılanların mühendis olması beklenir, fakat özellikle üretimde yapılan bu çalışmalar için sahadaki mavi yakanın da katılımı beklenmektedir. Veri toplama ve gözlemler daha çok saha ekibi tarafından yapılacağından (yalın) 6 sigma projelerinin başarılı olması için mavi yakalı (yalın) 6 sigma projesi ekibine farkındalık ve temel 6 sigma bilgisi verilmelidir. Bu eğitim mavi yakalı çalışanların da (yalın) 6 sigma projesi ekibinde aktif rol oynamasını sağlayacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birikte 2 tam gündür.

Minitab ile (Yalın) 6 Sigma Yeşil Kuşak

6 Sigma metodu bir operasyon mükemmelleştirme olup, saha ve ofis ekibi ile birlikte hataları ve sorunları yok etmeye veya azaltmaya çalışır. Burada DMAIC adımları kullanılarak Minitab desteği ile değişkenliklerin azaltılması, süreçlerin standartlaştırılması ve problemin nedenleri istatistiksel olarak ortaya konarak gerekli iyileştirme adımları atılır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 8 tam gündür. Projeler için ayrıca 3 günlük ek danışmanlık gerekli görülmektedir.

Minitab ile Temel Düzey DoE (Deney Tasarımı)

Deney tasarımı 6 sigma çalışmalarında kullanılmakla birlikte bu eğitimde AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri için yapılan deneme yanılma yöntemi değil sistematik deneyler ile en uygun en optimum çözüm ortaya konmaktadır. Tam faktöriyel, kesirli faktöriyel ve cevap yüzeyi çalışmaları yapılarak herhangi bir tasarımın, hammaddenin veya üretim sürecinin en verimli veya en az maliyetli durumu ve koşulları bulunabilir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Minitab ile İleri Düzey DoE (Deney Tasarımı)

İleri deney tasarımı eğitimi maliyetli deneylerin en aza indirilmesi ve sonuç odaklı çalışmaların yapılabilmesi için deneylerin nasıl hazırlanması gerektiğini göstermektedir. Temel düzey deney tasarımından farklı olarak çok az deney ile sonuca ulaşmak mümkündür. Özellikle temel deney tasarımı metotları ile çözülemeyen konularda ve araştırmalarda Mixture model ve Taguchi tasarımı çalışmaları yapılarak çözüme ulaşılır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür, öncesinde Minitab ile Temel Düzey DoE eğitimi tavsiye edilir.