Otomotiv Yönetim Sistemi (Automotive Quality Systems Management)

Otomotiv Yönetim Sistemi ve Araçları (Core Tools) Eğitimleri

Otomotiv kalite yönetim sistemi IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 temeli üzerinde inşaa edilmiş ek müşteri taleplerini de içeren otomotiv sektöründe çalışan firmaların olmazsa olmazlarındandır. Bu yönetim sistemi tam manasıyla uygulandığında tüm firmanın yönetimini kolaylaştırmakta, doğru karar alabilmesini sağlamakta ve yapılan hataların giderilmesinde ciddi rol oynamaktadır.

Eğitim Konuları

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi IATF 16949:2016 Bilgilendirme, Temel Şartlar ve İç Tetkikçi Eğitimi

IATF 16949 Kalite Yönetim Standardı günümüze gelene kadar çok sayıda revizyon görmüş ve günün şartlarına uyarlanmıştır. 2016 yılında yayınlanan son revizyon ile risk bazlı süreç yaklaşımı ve kurumların stratejik olarak yönetimi ön plana çıkmıştır.

Core Tools Eğitimleri (APQP-PPAP, FMEA, SPC, MSA ve G8D) ile beraber standardın 2016 yılında revize edilen son versiyonunu anlatılacaktır.

Gerek, standardın altyapısının baştan itibaren kurulması adına, gerekse eski versiyondan yeni versiyona geçiş konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Temel şartlar eğitimi 3 tam gün,
İç tetkikçi eğitimi yarım gün sürmektedir.
Eğitimler ayrı ayrı veya beraber talep edilebilir.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

Proses FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur. Üretim/hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve bu hatalara karşı alınacak aksiyonları belirler ve denetler. Eğitim; üretim/hizmet faaliyetlerinde Proses FMEA’yı uygulamak isteyen kuruluşların çalışanlarına Proses FMEA metodunu uygulamalar ile öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)

Katılımcılara; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında destek olmak için hazırlanan bu eğitimde, firmalarında ürün ve proses değişkenliklerini azaltacak ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek SPC sisteminin kurulması için altyapı sağlanacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.Konular:
Temel istatistik

Seriler ve histogram,

Kesikli, sürekli dağılımlar,

Veri toplama, gruplandırma,

SPC’nin tarihçesi, doğası ve yararları,

SPC’ye geçiş safhaları ve önemli hususlar,

Sürekli veriler için SPC grafikleri (I-MR,…) ve uygulamaları,

Kesikli veriler için SPC grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları,

Proses ve makine yeterliliği


Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)

Firmalarda derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek için hazırlanan eğitimde MSA teknikleri detaylı anlatılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.Konular:
Veri tiplerinin tanımlaması,

Niteliksel ve niceliksel veriler için ölçüm sisteminin kurgulanması,

Ölçüm sistemlerini değerlendirme yöntemleri,

Ölçüm sisteminin analizi,

Niceliksel veriler için ölçüm çalışması

Niteliksel veriler için ölçüm çalışması


İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv tedarik zinciri içinde bulunan firmaların, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu planlama sürecindeki tanım ve uygulamaları, pratik uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

Eğitimde İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve planlama adımları konularında bilgi verilirken, pratik uygulamalar ve örnek çalışmalar da yapılır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)

Tedarikçilerin müşteri taleplerine uygun ürün gerçekleştirme şartlarını karşılaması, proseslerin ürünü istenilen şartlarda üretebilecek potansiyeli sağlaması, ürünün sadece fiziksel olarak değil, üretildiği proses şartları ile de bir bütün olarak onayı, standart ve spesifikasyon şartlarını karşılamasını sağlamak için bilinmesi gerekmektedir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.Konular:
PPAP Tanımı ve uygulama sahası

PPAP Prosesi

PPAP dokümanları, kayıtları

Müşteri ile ilişkiler (submission/notification)

PPAP dosyası sunma seviyeleri

Parça sunma, master parçalar

PPAP Ürün Dosyası içeriği ve oluşturma


Kök Sebep Analizi:
Süreç Yaklaşımı ve Hatalar

Kök Nedeni Bulma Yolları

Örneklerle Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi Sonucu Düzeltici Faaliyetler

Kök Neden Analizi Sürecinde Sorulan Sorular

Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetler Arasındaki İlişki

Düzeltici Faaliyet Soruları

Nedenlerin Eksiklikleri

Derinlik Analizi

Kök Nedeni Bulma SenaryolarıGlobal 8D Problem Çözme (G8D)

Problem çözme teknikleri için kullanılan araçlardan biri olan G8D’nin ne olduğunu ve aşamalarını bu eğitim ile öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda Balık Kılçığı, Beyin fırtınası, Histogram gibi yöntemler hakkında bilgi sahibi olup, bu yöntemlerin problem çözme içerisinde nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Eğitim sonunda Global 8D formuna sahip olup, yaşadığınız bir problemin G8D içerisine nasıl aktarıldığını öğreneceksiniz.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Sürekli Kalite İyileştirmesi (CQI)

IATF 16949:2016 şartlarından olmasa da AIAG’nin müşteri özel isteği kapsamında oluşturduğu CQI değerlendirmeleri iş yapış tarzınızı iyileştirmek ve mükemmelleştirmek için çok önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tip denetimleri yapmanız veya bize yaptırmanız müşterilerinizin gözünde size ciddi değer kazandırmaktadır. Üstelik özel proseslerinizi nasıl yönetmeniz gerektiğine dair bir kılavuza da sahip olursunuz.

Talep edin, sizin için CQI değerlendirmelerine ve denetlemelerine gelelim, eğitimini verelim, sizinle tartışalım ve operasyonlarınızı mükemmelleştirelim.

CQI-8 Katmanlı Süreç Denetimi Kılavuzu

CQI-9 Isıl İşlem Değerlendirmesi

CQI-11 Kaplama Sistemleri Değerlendirmesi (Plating)

CQI-12 Kaplama Sistemleri Değerlendirmesi (Coating)

CQI-14 Müşteri Odaklı Garanti Süreci

CQI-15 Kaynak Sistemi Değerlendirmesi

CQI-17 Lehimleme Sistemleri Değerlendirmesi

CQI-19 Alt-Seviye Tedarikçi Yönetimi Süreç kılavuzu

CQI-20 Etkili Problem Çözme Uygulayıcısı Kılavuzu

CQI-21 Etkin Problem Çözme Lider Kılavuzu

CQI-22 Kalitesizlik Maliyeti Kılavuzu

CQI-23 Kalıp Sistemi Kılavuzu

CQI-27 Döküm Sistemi Kılavuzu


Eğitim ve değerlendirme süresi firma sektörüne göre değişir, bilgi için iletişime geçiniz.