Veri Analizi ve İstatistik Eğitimleri

Firmalar karar alırken gerek sahadan gerekse pazardan veri toplamak zorundadır. Bu verilerin düzenlenmesi, işe yarar hale getirilmesi ve hedefe dönük işlenmesi gerekir. Tepe yönetimin ve diğer departman yöneticilerinin doğru karar alması için istatistik bilmek ve bu bilgiyi operasyonları ve firmayı yönetmek için kullanması gerekmektedir. 2PRO Consulting olarak istatistik kullanımını yaygınlaştırmak istemekteyiz.

Eğitim Konuları

Minitab ile Temel İstatistik

Temel istatistik eğitimi ile toplanan verilerin açıklayıcı ve tanımlayıcı şekilde işlenmesi ile görsel grafikler ortaya konur ve ortalama, medyan, mod ve standart sapma ile veri kümeleri tanımlanır. Doğru veri analizi için gerekli kıstaslar ortaya konur. Grafikler ile ana etkiler ve etkileşimler gösterilir bu analizler minitab yazılımı ile yapılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

SPSS ile Temel İstatistik

Temel istatistik eğitimi ile toplanan verilerin açıklayıcı ve tanımlayıcı şekilde işlenmesi ile görsel grafikler ortaya konur ve ortalama, medyan, mod ve standart sapma ile veri kümeleri tanımlanır. Doğru veri analizi için gerekli kıstaslar anlatılır. Analizler için IBM SPSS istatistik yazılımı kullanılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birikte tam gündür.

Minitab ile İleri İstatistik (t, Anova ve Hipotez Testleri, Basit Linear Regresyon)

Bu eğitim öncesinde temel istatistik eğitimi alınması veya temel istatistik bilgisine sahip olunmalıdır. Bu eğitimde t-testleri, Anova testeleri, Hipotez testleri ve linear regresyon analizleri anlatılacaktır. Bu analizler daha çok belli bir örneklem alınarak genelleme yapılabilmesi için kullanılır. Ayrıca eğitimde tahminleme modellerinin ortaya konması ve sonucu etkileyen parametre ve istatistiklerin anlaşılması için eğitmen tarafından vakit ayrılacaktır. Analizler için minitab yazılımı kullanılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Minitab ile İleri İstatistik (t, Anova ve Hipotez Testleri, Basit Linear Regresyon)

Bu eğitim öncesinde temel istatistik eğitimi alınması veya temel istatistik bilgisine sahip olunmalıdır. Bu eğitimde t-testleri, Anova testeleri, Hipotez testleri ve linear regresyon analizleri anlatılacaktır. Bu analizler daha çok belli bir örneklem alınarak genelleme yapılabilmesi için kullanılır. Ayrıca eğitimde tahminleme modellerinin ortaya konması ve sonucu etkileyen parametre ve istatistiklerin anlaşılması için eğitmen tarafından vakit ayrılacaktır. Analizler için minitab yazılımı kullanılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

SPSS ile İleri İstatistik (t, Anova ve Hipotez Testleri, Basit Linear Regresyon)

Bu eğitim öncesinde temel istatistik eğitimi alınması veya temel istatistik bilgisine sahip olunmalıdır. Bu eğitimde t-testleri, ANOVA testleri, Hipotez testleri ve linear regresyon analizleri anlatılacaktır. Bu analizler daha çok belli bir örneklem alınarak genelleme yapılabilmesi için kullanılır. Ayrıca tahminleme modellerinin ortaya konması ve sonucu etkileyen parametre ve istatistiklerin anlaşılması için de eğitmen tarafından eğitim içinde vakit ayrılacaktır. Analizler için IBM SPSS yazılımı kullanılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Minitab ile İleri İstatistik 2 (Multilineer regresyon, Hiyerarşik regresyon)

İleri istatistik 2 eğitiminde multi lineer regresyon ve hiyerarşik regresyon anlatılacaktır. Bu iki analiz tekniği basit lineer regresyondaki tek değişkenden farklı olarak sonucu etkileyen bir çok değişkeni dikkate alarak bir matematik modeli ortaya koyar. Modelin doğruluğu ve yeterliliği için de gerekli hesaplamalar yapılır. Bu modele bakılarak projede belirlenen sonuçlara ulaşmak için nelerin değişmesi gerektiği bilimsel olarak ortaya konur.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

SPSS ve AMOS ile İleri İstatistik 2 (Multilineer regresyon, Hiyerarşik regresyon, Yapısal Eşitlik Modeli)

İleri istatistik 2 eğitiminde multi lineer regresyon ve hiyerarşik regresyon anlatılacaktır. Bu iki analiz tekniği basit lineer regresyondaki tek değişkenden fazla olarak sonucu etkileyen bir çok değişkeni dikkate alarak bir matematik modeli ortaya koyar. Modelin doğruluğu ve yeterliliği için de gerekli hesaplamalar yapılır. Bu modeller sonucu projede belirlenen sonuçlara ulaşmak için nelerin değişmesi gerektiği bilimsel olarak ortaya konur. Ek olarak bir çok sonucun bir çok değişkenle ilişkisini görsel olarak modellemek için yapısal eşitlik modeli kullanılacaktır. Bu analizler IBM SPSS ve IBM AMOS kullanılarak yapılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

Minitab ile Zaman Serileri Analizi ve Tahminleme Yöntemleri

Zaman serileri belli bir zaman aralığı içindeki belirlenen bir değişkeni görmek ve izlemek için kullanılır. Genel olarak bu tip veri tipleri belli bir şablon içinde hareket etmektedir. Bu eğitim ile bu şablon bulunarak gelecekteki davranışlar da tahmin edilebilir. Bu tahminleme yöntemi veya modeli ile örn. satış tahminleri yapılabilir, müşteri siparişleri belli hata aralığında kestirilebilir. Minitab yazılım kullanılacaktır.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

SPSS ve AMOS ile Faktör Analizi, Yol Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi

Faktör analizi çok fazla değişkenin olduğu bir operasyonda hangilerinin birbiri ile ilişkide olduğunu (beraber arttığı azaldığı) ve bunların hangilerinden vazgeçilirse yine de istenen sonuca ulaşılabileceğini ortaya koyan bir tekniktir. Bu teknik ile gereksiz değişkenler veya hatalı değişkenler iptal edilerek analiz için daha mantıklı değişkenler seçilir.

Daha sonra yol analizi veya yapısal eşitlik modellemesi ile değişkenler arası ilişkiler kurulur ve takip ettiğimiz sonucun nedeninin ne olduğu bilimsel olarak ortaya konur. Bu durum gerek kalitede, gerek üretimde, gerekse satış ve pazarlamada ve elbette endüstriyel psikoloji ve örgütsel davranıştaki algı, tutum, tavır ve davranışların nedenlerini gösterir.

Faktör analizi, yol analizi ve yapısal eşitlik modellemesi mühendislikte veya sosyal bilimlerde büyük önem arz eder.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 3 tam gündür.

R ile İstatistik ve Veri Analizi

Bu eğitimde R yazılımı keşfedilecek ve yazılımın kodlama sistematiği gösterilecektir. R yazılımına giriş ile başlayan eğitim veri tanımları ve temelleri ile devam edecek, keşifsel veri analizi anlatılarak, veri modellemesinin nasıl yapılacağı gösterilecektir. Eğitim genel katılıma açık yapılabildiği gibi müşteri talebine göre özel bir eğitimde hazırlanabilir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 3 tam gündür.

Temel ve İleri Düzey Minitab

Bu eğitimde Minitab yazılımı keşfedilecek ve menülerin nasıl ve ne amaçla kullanılacağı gösterilecektir. Çıkan sonuçların ve grafiklerin nasıl yorumlanacağı da detaylı olarak anlatılacaktır. Eğitim genel katılıma açık bir eğitim değilse müşteri talebine göre şekillendirilebilir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 3 tam gündür.

Temel ve İleri Düzey SPSS

Bu eğitimde SPSS yazılımı keşfedilecek ve menülerin nasıl ve ne amaçla kullanılacağı gösterilecektir. Çıkan sonuçların ve grafiklerin nasıl yorumlanacağı da detaylı olarak anlatılacaktır. Eğitim genel katılıma açık bir eğitim değilse müşteri talebine göre şekillendirilebilir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte 3 tam gündür.