TÜBİTAK Devlet Destekleri

Firmaların sürekli ve sağlıklı büyümeleri ve rekabet edebilmeleri için maddi desteklere ihtiyacı vardır. Devlet destekleri firmaların ihtiyaçlarını gidermek ve büyümelerini sağlamak için büyük önem arz etmektedir. Biz 2PRO Consulting olarak bu desteklerden faydalanmanız için size fırsatlar sunmaktayız. Ekibimiz ve iş ortağımız sizin yerinize TÜBİTAK devlet destekleri ile uğraşmakta ve tüm destek taleplerinizi aksamadan yerine getirmektedir.

Destekler

TÜBİTAK 1501 Sanayii AR-GE Projeleri

Programın Amacı:

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Proje Konuları:

Yeni ürün üretimi

Mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Programı

Programın Amacı:

Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Proje Konuları:

Yeni ürün üretilmesi

Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı:

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Proje Konuları:

Yeni ürün üretimi

Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

Programın Amacı:

Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;

Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

Özgün teknolojilerin geliştirilmesi

Teknolojik gelişimde ivme kazanılması

Proje Konuları:

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan;

Yeni ürün üretimi

Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Not:

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dahil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır.